אדריכלות נוף
סטלה מאריס - הרכס החבוי
הצעה במסגרת תחרות רעיונית

יוזמי התחרות: עיריית חיפה ועמותת אדריכלים מאוחדים בישראל
תכנון: אד וול ויעל בר-מאור
תאריך: יוני 2010

סטלה מאריס שבחיפה הינה נקודה דרמטית על הרכס המרכזי של הכרמל, הנצפית למרחוק ומזוהה בנקל ממרחק עשרות קילומטרים. עם זאת, בהקשר העירוני, קיים נתק בינה לבין למוקדים נוספים המצויים על קו הרכס. נתקים אלו נובעים משילוב של תנאים טופוגרפים מאתגרים וקיטוע ברצף הנגישות לאורך הרכס. התכנית מציעה לקשור את האתרים לאורך הרכס באמצעות שביל נוח ורציף, הפתוח לציבור, ולבנות רשת של צירי הליכה ונקודות תצפית, לאורך ולרוחב מדרון סטלה מאריס, המתחברת למרקם העירוני הסובב. קוי מבט לנקודות ציון בנוף הקרוב והרחוק ינחו את התואי לחיבורים הניצבים לכיוון הטופוגרפיה (מדרגות וגשרים), ביניהם - שבילים רכים המקבילים לקוי הטופוגרפיה.

יצירת קשר
יעל בר-מאור
סטודיו לאדריכלות נוף

משרד ראשי
המלאכה 4
בנימינה


כתובת למשלוח דואר
ת.ד. 438 בנימינה
מיקוד: 3055240

סטודיו
04-8440832
טלפון
054-5588894