אדריכלות נוף
״מתחם האגם״ הוד השרון
תכנון נוף למתחם מעורב שימושים

מזמין העבודה: חברת הנדל״ן א.מ.י בשיתוף רשות מקרקעי ישראל
אדריכלות נוף: ברבים אדריכלות נוף
צוות: יעל בר-מאור, תם בלוך
עורכי התכנית: Stability Studio
שנה: קבלת תוקף 2020

תכנון נוף במסגרת תכנית בניין עיר למתחם מעורב שימושים סמוך לפארק ״האגם״, הוד השרון. 

יצירת קשר
יעל בר-מאור
סטודיו לאדריכלות נוף

משרד ראשי
המלאכה 4
בנימינה


כתובת למשלוח דואר
ת.ד. 438 בנימינה
מיקוד: 3055240

סטודיו
04-8440832
טלפון
054-5588894